Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2019

13. marts 

Generalforsamling i Fiskerhuset

Forslag sendes til formanden senest 15. februar

13. april       

Frivillig forårsklargøring.

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver gule ærter med tilbehør til frokost

23. april 

Søsætning af både

Der kan købes grillpølser til frokost

27. april   

Standerhejsning kl. 12.00 med efterfølgende spisning af medbragt mad i klubhuset

8. juni

Pinsetur til Kongebroen

10. august 

Sommerfest

5. oktober

Afriggerfest kl. 18.00 i Fiskerhuset

11. oktober 

Optagning af både.

Der kan købes grillpølser til frokost

26. oktober   

Frivillig efterårsklargøring

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver frokost

8. december   

Julehygge i Fiskerhuset kl. 14.00

5. januar 2020   

Nytårstravetur

Vi mødes kl. 11.00 ved Vejle Fjord Centret.

Efter traveturen kører vi til Fiskerhuset og spiser vores medbragte mad.