Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2018

14. marts 

Generalforsamling i Fiskerhuset

Forslag sendes til formanden senest 9. februar

7. april       

Frivillig forårsklargøring.

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver gule ærter med tilbehør til frokost

20. april 

Søsætning af både

Der kan købes grillpølser til frokost

28. april   

Standerhejsning kl. 12 med efterfølgende spisning af medbragt mad i klubhuset

18. maj 

Pinsetur til Kongebroen

11. august 

Sommerfest

6. oktober

Afriggerfest kl. 18.00 i Fiskerhuset

12. oktober 

Optagning af både.

Der kan købes grillpølser til frokost

27. oktober   

Frivillig efterårsklargøring

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver frokost

9. december   

Julehygge i Fiskerhuset kl. 14.00

6. januar 2019   

Nytårstravetur

Vi mødes kl. 11.00 ved Vejle Fjord Centret.

Efter traveturen kører vi til Fiskerhuset og spiser vores medbragte mad.