Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2022

16. marts 

Generalforsamling i Fiskerhuset kl. 19.30

Forslag sendes til formanden senest 15. februar

9. april       

Frivillig forårsklargøring.

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver gule ærter til frokost

1.  og 11. april 

Søsætning af både

Der grilles pølser til frokost

23. april   

Standerhejsning kl. 12.00 med efterfølgende spisning af medbragt mad i klubhuse

13. august 

Sommerfest

8. oktober

Afriggerfest kl. 18.00 i Fiskerhuset

14. og 21. oktober 

Optagning af både.

Der grilles pølser til frokost

29. oktober   

Frivillig efterårsklargøring

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver frokost

4. december   

Julehygge i Fiskerhuset kl. 14.00

8. januar 2023  

Nytårstravetur

Vi mødes kl. 11.00 ved Vejle Fjord Centret.

Efter traveturen kører vi til Fiskerhuset og spiser vores medbragte mad.

Ændringer kan forekomme afhængig af Corona situationen.