Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2022

15. marts 

Generalforsamling i Fiskerhuset kl. 19.30

Forslag sendes til formanden senest 15. februar

1. april       

Frivillig forårsklargøring.

Vi mødes på havnen kl. 9.00. Tilmelding til dagen er nødvendig da

klubben giver gule ærter med tilbehør til frokost

4.  og 11. april 

Søsætning af både

Der grilles pølser til frokost

22. april   

Standerhejsning kl. 12.00 med efterfølgende spisning af medbragt mad i klubhuset

19. august 

Sommerfest. Grillen tændes kl. 18.00, hvor vi griller vores medbragte mad og spiser sammen i  klubhuset.

7. oktober

Afriggerfest kl. 18.00 i Fiskerhuset

13. og 23. oktober 

Optagning af både.

Der grilles pølser til frokost

28. oktober   

Frivillig efterårsklargøring

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Standeren nedtages kl. 12.30, herefter giver klubben frokost.

3. december   

Julehygge i Fiskerhuset kl. 14.00

7. januar 2024  

Nytårstravetur

Vi mødes kl. 11.00 ved Vejle Fjord Centret.

Efter traveturen kører vi til Fiskerhuset og spiser vores medbragte mad.

ret til ændringer forbeholdes