Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 2020

11. marts 

Generalforsamling i Fiskerhuset

Forslag sendes til formanden senest 15. februar

4. april       

Frivillig forårsklargøring.

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver gule ærter med tilbehør til frokost

17. april 

Søsætning af både

Der grilles pølser til frokost

25. april   

Standerhejsning kl. 12.00 med efterfølgende spisning af medbragt mad i klubhuset

30. maj

Pinsetur – bestemmelsessted endnu ikke fastlagt

15. august 

Sommerfest

3. oktober

Afriggerfest kl. 18.00 i Fiskerhuset

9. oktober 

Optagning af både.

Der grilles pølser til frokost

24. oktober   

Frivillig efterårsklargøring

Vi mødes på havnen kl. 9.00

Klubben giver frokost

6. december   

Julehygge i Fiskerhuset kl. 14.00

10. januar 2020   

Nytårstravetur

Vi mødes kl. 11.00 ved Vejle Fjord Centret.

Efter traveturen kører vi til Fiskerhuset og spiser vores medbragte mad.

 

Pga. corona krisen er alle aktiviteter foreløbig aflyst.