Uddybning

Rosenvold Havn har haft massive problemer med vanddybden i havnen. Dette er nu blevet løst, da havnen er blevet uddybet.